Get Adobe Flash player

Co warto wiedzieć

o sprawdzianie w szkole podstawowej?


Sprawdzian w szkole podstawowej jest

 • powszechny i wszyscy uczniowie klas szóstych w szkole podstawowej muszą do niego przystąpić,
 • obowiązkowy, bo przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły,
 • przygotowany w formie pisemnej - test egzaminacyjny ma postać kilkustronicowej broszury,
 • zaplanowany na 60 minut.


SPRAWDZIAN

 • bada, w jakim stopniu uczeń opanował umiejętności ważne w życiu codziennym i przydatne w zdobywaniu wiedzy w szkole, np. wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji,
 • sprawdza opanowanie umiejętności niezbędnych na wyższym etapie kształcenia (w gimnazjum),
 • pozwala na porównanie osiągnięć danego ucznia z osiągnięciami innych szóstoklasistów,
 • określa mocne strony ucznia, bądź sygnalizuje słabe.


Podczas sprawdzianu uczeń musi wykazać się pięcioma ponadprzedmiotowymi umiejętnościami, które są kształtowane w szkole podstawowej w ramach różnych zajęć edukacyjnych. Umiejętności te uzupełniają się i przenikają wzajemnie. Są to:

 • czytanie,
 • pisanie,
 • rozumowanie,
 • korzystanie z informacji,
 • wykorzystywanie wiedzy w praktyce.

Szczegółowe informacje o sprawdzianie można znaleźć w Informatorze dostępnym na stronach OKE i CKE.

Informator zawiera:

 • podstawy prawne sprawdzianu,
 • standardy wymagań egzaminacyjnych wraz z komentarzem dla ucznia,
 • przykładowe arkusze egzaminacyjne,
 • kryteria oceniania odpowiedzi uczniów.