Artykuł „Praca nad agresywnymi zachowaniami dziecka”