DZIEŃ CZYSTEGO POWIETRZA

       Zanieczyszczenie powietrza jest obecnie jednym z najistotniejszych problemów w Polsce. W ramach akcji zorganizowanej przez Fundację Ekologiczną ARKA „Dzień Czystego Powietrza” w naszym przedszkolu prowadzone były zajęcia o tematyce ekologicznej, Dzieci poznały źródła zanieczyszczeń powietrza, a podczas spaceru obserwowały  dymiące kominy w pobliskich domach. Rysowały prace plastyczne związane z tematyką zanieczyszczeń powietrza i wykonały pracę konstrukcyjną z wykorzystaniem niekonwencjonalnych materiałów mówiącą o tym, czego nie należy palić w piecach. Praca ta została umieszczona w holu przedszkola, aby przypominała wszystkim o tym problemie. Dzieci zrozumiały, że troska o czystość powietrza jest naszym wspólnym celem, a czyste powietrze wywiera istotny wpływ na nasze zdrowie.