Wieczór Kolęd

W dniu 14 stycznia br. w Szkole Podstawowej odbył się Wieczór Kolęd, gdzie wychowankowie naszego przedszkola  zaśpiewali  dwie kolędy:  „Przybieżeli do Betlejem” oraz  „A wczora z wieczora”. Nasze przedszkolaki pięknie zaśpiewały, za co zostały  nagrodzone gromkimi brawami.