Informacja z otwarcia ofert – „Doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. W. Przybyszewskiego w Bebelnie”