Rekrutacja do Publicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina” w Bebelnie na rok szkolny 2020/2021

Informujemy, że w związku z zawieszeniem zajęć w placówkach oświatowych 

termin składania dokumentów o przyjęcie dziecka

do Publicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina” w Bebelnie

został przedłużony do 15 kwietnia 2020 r.