230 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

       Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Wielki 3 maja 1791 roku. Była pierwszą konstytucją w Europie i drugą na świecie. Regulowała prawa i obowiązki ogółu mieszkańców Rzeczypospolitej oraz zasady organizacji władzy państwowej. Przekształcała nasze państwo w monarchię konstytucyjną oraz wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. 

 

   Chcąc uczcić tak ważne wydarzenie w historii Polski, nasi uczniowie

wzięli udział w konkursie, wykonując prace plastyczne.