XIV Gminny Konkurs Ortograficzny „Nie taki diabeł straszny…”

     W dniu 23.05.2019 r. w naszej szkole już po raz czternasty zorganizowany został Gminny Konkurs Ortograficzny pod hasłem „Nie taki diabeł straszny…”.      Wzięli w nim udział  uczniowie z pięciu szkół z terenu Gminy Włoszczowa (z Bebelna, Czarncy, Konieczna i dwóch szkół włoszczowskich) wyłonieni podczas eliminacji wewnątrzszkolnych.      Z tekstem dyktanda konkursowego podczas etapu finałowego zmagało się 14 uczestników.      Prace oceniane były przez komisję w składzie: Izabela Ostrowska z …

Czytaj więcej …XIV Gminny Konkurs Ortograficzny „Nie taki diabeł straszny…”

Projekt „Nowe perspektywy dla uczniów SP w Bebelnie”

W Szkole Podstawowej im. W. Przybyszewskiego w Bebelnie realizowany jest projekt pn. „Nowe perspektywy  dla uczniów SP w Bebelnie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Cele projektu Cel szczegółowy Priorytetu Inwestycyjnego: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów ( w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy. Cel główny: kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych …

Czytaj więcej …Projekt „Nowe perspektywy dla uczniów SP w Bebelnie”