Projekt „Nowe perspektywy dla uczniów SP w Bebelnie”

W Szkole Podstawowej im. W. Przybyszewskiego w Bebelnie realizowany jest projekt pn. „Nowe perspektywy  dla uczniów SP w Bebelnie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Cele projektu Cel szczegółowy Priorytetu Inwestycyjnego: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów ( w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy. Cel główny: kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych …

Czytaj więcej …Projekt „Nowe perspektywy dla uczniów SP w Bebelnie”