Zawieszenie zajęć edukacyjnych

       Decyzją Ministra Edukacji Narodowej w dniach od 12 marca do odwołania zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w szkole są ZAWIESZONE.        RODZICU zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodreczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych.        Informujemy, że rodzicowi lub opiekunowi prawnemu dziecka w wieku do 8 lat przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje na stronie ZUS lub https://kuratorium.kielce.pl/42229/zus-dla-rodzicow-jest-gotowy-druk-o-dodatkowy-zasilek-opiekunczy/. …

Czytaj więcej …Zawieszenie zajęć edukacyjnych