ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA

Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji w Bebelnie „NASZE DZIECI W NASZEJ SZKOLE” zaprasza do złożenia ofert na zakup i dostawę książek do biblioteki Szkoły Podstawowej im. Wincentego Przybyszewskiego w Bebelnie, w ramach realizacji  „Narodowego  Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3„Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”  Zapytanie ofertowe.  Opis przedmiotu zamówienia.  Formularz oferty (pdf).  Formularz oferty (wersja edytowalna).  Oświadczenie o braku powiązań.  Projekt umowy.

VIII Konkurs Matematyczny „Olimpijczycy są wśród nas”

           W dniu 21 maja 2019 r. dwoje uczniów klasy VIII: Adrian Suliga i Bartosz Tokarski wzięli udział w VIII Konkursie Matematycznym OLIMPIJCZYCY SĄ WŚRÓD NAS zorganizowanym przez panią Jadwigę Suligę z I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. W. Sikorskiego we Włoszczowie. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach: SZKOŁA PODSTAWOWA i GIMNAZJUM. W kategorii dla szkół podstawowych wzięło udział ponad czterdziestu uczniów z powiatu włoszczowskiego i jędrzejowskiego.      Adrian Suliga i …

Czytaj więcej …VIII Konkurs Matematyczny „Olimpijczycy są wśród nas”

OGŁOSZENIE – Turnusy rehabilitacyjne organizowane przez KRUS

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2019 roku   Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2004-2012 r. Jednym z warunków do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS. Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację …

Czytaj więcej …OGŁOSZENIE – Turnusy rehabilitacyjne organizowane przez KRUS

Wyróżnienie w konkursie o ks. Janie Brożku

W dniu 15 października 2018 r. w ZPO w Kurzelowie nasza uczennica klasy V – Natalia Tokarska odebrała wyróżnienie w konkursie o życiu i osiągnięciach naukowych ks. Jana Brożka – patrona szkoły w Kurzelowie i wybitnego matematyka naszego regionu. Konkurs odbył się 5 października 2018 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Kurzelowie i przeprowadzony był w trzech kategoriach wiekowych (łącznie 75 uczniów).  Gratulujemy naszej uczennicy!

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

     W naszej szkole rok szkolny rozpoczął się udziałem uczniów, rodziców i pracowników szkoły w uroczystej Mszy Świętej, na której to ksiądz proboszcz Zenon Stępień poświęcił tornistry pierwszaczków.      Po Mszy Św. zebraliśmy się w budynku szkoły, gdzie po odśpiewaniu hymnu szkoły pani dyrektor Izabela Ostrowska powitała wszystkich przybyłych uczniów i rodziców, przybliżyła sylwetki nauczycieli, którzy będą pracowali w roku szkolnym 2018/2019,  przekazała informację dotyczącą remontów, które odbyły się w wakacje lub trwają …

Czytaj więcej …Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019