Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju

   

Podobnie jak w ubiegłym wzięliśmy udział w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Rozwoju.  Jest to akcja w skali ogólnoeuropejskiej mająca na celu pobudzenie i uczynienie widocznymi działań, projektów i wydarzeń promujących zrównoważony rozwój oraz wdrażanie Agendy 2030 wraz z jej Celami Zrównoważonego Rozwoju. Tegoroczny ESDW ustanowiony został w dniach od 20 do 26 września, niemniej projekty mogły być realizowane od 18 września do 8 października 2021 r. Polska angażuje się w tę inicjatywę po raz siódmy. W ubiegłym roku zgłoszono i zrealizowano 32 wydarzenia w całej Polsce, a w tym zgłoszonych zostało 66 inicjatyw.

      Nasi uczniowie na zajęciach z wychowawcą i innych lekcjach omawiali tematy zrównoważonego rozwoju realizując wybrane Cele.

      Uczniowie klasy czwartej udali się na wycieczkę do Oczyszczalni ścieków we Włoszczowie. Zostaliśmy oprowadzeni po zakładzie przez prezesa Pawła Strączyńskiego i pana Andrzeja Skibę, którzy w omówili uczniom proces oczyszczania ścieków od momentu trafienia ich do oczyszczalni, aż do uzyskania czystej wody, którą można bezpiecznie odprowadzić do rzeki. Dowiedzieliśmy się również, że w procesie oczyszczania uzyskujemy bardzo żyzny nawóz, który pozyskują okoliczni rolnicy. Przekonaliśmy się także jak nieodpowiedzialnie korzystamy z kanalizacji wrzucając do niej różne śmieci, np. plastik. Zobaczyliśmy nowoczesne maszyny pracujące w zakładzie i samochody, które pomagają w usuwaniu ewentualnych awarii, a nawet robota, który potrafi zlokalizować zatory w rurach kanalizacyjnych. Po przyjeździe do szkoły uczniowie wykonali plakaty związane z tematyką racjonalnego korzystania z zasobów wody jaki i umiejętnego korzystania z urządzeń sanitarnych.

      Uczniowie z klasy siódmej i ósmej opracowali cele z zakresu zrównoważonej konsumpcji, a w klasie piątej poruszane były zagadnienia związane z ochroną klimatu.