Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju

   Nasza szkoła odpowiedziała na apel Ministra Klimatu, który zachęcał do udziału w inicjatywie ogólnoeuropejskiej mającej na celu pobudzenie i uczynienie widocznymi działań, projektów i wydarzeń promujących zrównoważony rozwój oraz wdrażanie Agendy 2030 wraz z jej Celami Zrównoważonego Rozwoju. Zarejestrowaliśmy się na europejskiej platformie jako jedna z 26 inicjatyw w naszym kraju (https://esdw.eu/country/poland/) i rozpoczęliśmy działania. 

 

      W klasach I-III dzieci wykonały prace plastyczne i przypomniały zasady dotyczące gospodarki odpadami, oraz recyklingu. Praktycznie mogły się również przekonać, czy potrafią właściwie segregować odpady. Klasa czwarta po zapoznaniu się z wybranymi Celami Zrównoważonego Rozwoju wykonała plakat reklamujący omawiane działania. W klasie szóstej uczniowie poznawali cele zrównoważonego rozwoju wykorzystując materiały interaktywne. Natomiast uczniowie klasy ósmej wybrali się na wycieczkę rowerową, aby posprzątać wyznaczony przez Nadleśnictwo Włoszczowa rejon. Zebrali aż 12 worków śmieci w lesie, który jest położony wzdłuż drogi Wola Wiśniowa – Ludwinów’. Oprócz tego opracowali projekt pn. „Zadbajmy o zrównoważony rozwój”, w ramach którego najpierw zapoznali się z tematem zrównoważonego rozwoju poprzez przygotowaną do tego celu prezentację, poznali już wdrożone innowacje w kraju i za granicą. Debatowali o zastosowaniu zasad zrównoważonego rozwoju w ujęciu jednostkowym i globalnym. Podczas burzy mózgów powstały pomysły,  które uczniowie utrwalili na papierze, tworząc ciekawe plakaty.

    Mamy nadzieję, że nasi uczniowie na zakończenie działań zrozumieli, że należy tak żyć, aby następne pokolenia mogły cieszyć się tymi samymi dobrami, co my teraz. 

 

Ministerstwo Klimatu doceniając nasze zaangażowanie ufundowało upominki, które mogliśmy wręczyć najbardziej aktywnym uczniom. 

 

Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia strony

https://www.facebook.com/MinKlimatu/posts/10158151849007732

i polubienia naszych inicjatyw.