Harmonogram konsultacji dla klas V – VIII

     Uczniowie, od 25 maja dla ósmoklasistów, a od 1 czerwca dla pozostałych uczniów, w szkole organizujemy bezpośrednie konsultacje z nauczycielami. Konsultacje mają charakter dobrowolny.

     Jesteście zobowiązani do poinformowania wychowawcy lub nauczyciela danego przedmiotu o chęci udziału w konsultacjach i podania zakresu materiału, z którego potrzebujecie pomocy.

     Pamiętajcie o przestrzeganiu procedur bezpieczeństwa obowiązujących w szkole w okresie pandemii COVID-19 oraz o przyniesieniu na pierwsze konsultacje oświadczenia i deklaracji  podpisanego przez rodzica.

     Zajęcia są organizowane zgodnie z zaleceniami MEN, GIS i MZ https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men.