MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

 

     20 listopada 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła dokument pod nazwą Konwencja o prawach dziecka, gwarantujący prawa wszystkim dzieciom na świecie i wspierający je w prawidłowym rozwoju. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie, żeby prawa dziecka były przestrzegane, ale i szerzenie wiedzy o prawach, w tym edukowanie kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży. UNICEF w swoich działaniach bardzo wyraźnie zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem jest upowszechnianie wiedzy o prawach dzieci.

   Na pamiątkę tego ważnego dnia co roku 20 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Jednoczy on wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu wszyscy bez względu na wiek podejmują inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia tym dzieciom, których prawa nie są przestrzegane. To radosny dzień, ale niosący wielkie przesłanie.

        Uczniowie naszej szkoły włączyli się również w to międzynarodowe święto obchodząc je z UNICEF dzień wcześniej – w piątek. We wszystkich klasach realizowane były lekcje podejmujące zagadnienia dotyczące praw dzieci. Uczniowie zapoznawali się z Konwencją o prawach dziecka, oglądali filmiki, prezentacje, uzupełniali zeszyt zadań dla uczniów o prawach dziecka, wykonywali okolicznościowe kotyliony, prace plastyczne. Uczniowie klasy czwartej przygotowali tematyczną gazetkę klasową i otrzymali plany lekcji z prawami dziecka. Wszyscy byli bardzo zaangażowani w podjęte działania.