NASZE ŚWIATECZNE CHOINKI

Samorząd Uczniowski składa Panu Dyrektorowi,
wszystkim Paniom
pracującym w szkole, Rodzicom i naszym uczniom najserdeczniejsze życzenia zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz samych szczęśliwych dni
w Nowym Roku.

 

W odpowiedzi na ogłoszoną akcję „Moja choinka” nasi uczniowi przysłali nam  zdjęcia ze swoimi choinkami.