Nasi nauczyciele

Jerzy Suliga

dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wincentego Przybyszewskiego w Bebelnie

nauczyciel wychowania fizycznego

 Elżbieta Dyksińska

wychowawczyni klasy VII

nauczyciel bibliotekarz

nauczycielka plastyki, muzyki i techniki

Ewa Frej

wychowawczyni klasy V

katechetka i nauczycielka wdż

Urszula Gawron

wychowawczyni klasy VIII

nauczycielka matematyki i informatyki

Joanna Jamróz

nauczyciel wspomagający w klasie IV

Sebastian Klimczak

nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Agnieszka Krawczyk

wychowawczyni klasy VI

nauczycielka przyrody, geografii, historii i wychowania fizycznego

Agnieszka Lesiak

wychowawczyni klasy I

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego

Joanna Mazur

nauczycielka fizyki i chemii

 

Izabela Ostrowska

nauczycielka języka polskiego, wychowania fizycznego i logopeda

Beata Sobczyk

wychowawczyni klasy IV

nauczycielka języka angielskiego i logopeda

Małgorzata Stefańczyk

nauczycielka języka niemieckiego

Katarzyna Tarnik

wychowawczyni klasy III

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Małgorzata Tarnik

wychowawczyni klasy II

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Dawid Wójcik

nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

Sylwia Ziółkowska

nauczycielka biologii