Nowe książki w bibliotece szkolnej.

    Na początku ubiegłego roku szkolnego, nasza szkoła złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach  „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3. Przyznano nam maksymalną kwotę dofinansowania czyli 4000 zł. Za te pieniądze i wkład własny ( 1000 zł) zrobiliśmy zakupy do biblioteki szkolnej – 250 woluminów.

     Przy zakupach uwzględniliśmy propozycje uczniów, nauczycieli i rodziców.

Wszystkie książki są już gotowe do pożyczania.