Podsumowanie Projektu: Lekcje z klasą. „Jak odczytywać emocje?

 

   Uczniowie klasy czwartej zakończyli udział w Projekcie Uniwersytetu Dzieci w Klasie „Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje?”. Przez osiem godzin na zajęciach z wychowawcą pracowaliśmy różnymi metodami aktywizującymi, by rozwijać kompetencje społeczne, pracować zespołowo, poszukiwać kreatywnych rozwiązań, a także rozpoznawać, co czują inni. Dzięki temu wzmocniliśmy umiejętność nawiązywania relacji z rówieśnikami, empatię i świadomość własnych emocji. Wszyscy uczniowie na zajęciach pracowali bardzo aktywnie.

 

       Każdy uczeń otrzymał dyplom uczestnika projektu, który został wręczony na apelu przez pana dyrektora Jerzego Suligę.