Rekrutacja do I Liceum Ogólnokształcącego we Włoszczowie

I Liceum Ogólnokształcące

gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie

ul. Wiśniowa 12, 29-100 Włoszczowa

tel. 413942412, e-mail: sekretariat@1-lo.pl, www.1-lo.pl

 

 

Drodzy Kandydaci

do I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego  we Włoszczowie!

 

Ze względu na szczególną sytuację, w jakiej znaleźliśmy się w związku z pandemią, nie odwiedzimy Was, jak co roku, w Waszych szkołach podstawowych. Nie spotkamy się również na Dniach Otwartych Szkoły. Proponujemy następującą formę rekrutacji do naszego liceum:

 

od 15 czerwca  do 10 lipca  2020 r. – rejestracja elektroniczna kandydatów do szkoły na adres:   https://swietokrzyskie.edu.com.pl

 

Po zarejestrowaniu się na w/w portalu rekrutacyjnym należy wydrukować wypełniony wniosek, uzupełnić podpisy kandydata i Rodziców oraz dostarczyć wniosek do szkoły
w jednej z następujących form:

 

1)skan wypełnionego i podpisanego przez Kandydata i Rodziców wniosku oraz skan świadectwa wysyłamy na adres: rekrutacja@1-lo.pl

 

lub

 

2)wypełniony i podpisany przez Kandydata i Rodziców wniosek wrzucamy do umieszczonej  między dwojgiem drzwi wejściowych  do szkoły skrzynki kartonowej z napisem Wnioski  Kandydatów do Liceum. Dołączenie innych dokumentów ( zaświadczenie o wynikach egzaminu, karta zdrowia, karta informacyjna otrzymana ze szkoły podstawowej) należy odpowiednio zabezpieczyć ( np. w zaklejonej kopercie)

 

lub

 

3)wypełniony i podpisany przez Kandydata i Rodziców wniosek składamy wraz z dokumentami w sekretariacie liceum w godz. 7.30 – 15.00

 

4)od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r – uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły – 12 sierpnia 2020, godz. 12.00.

 

Serdecznie zachęcamy do śledzenia informacji o naszej ofercie edukacyjnej
na r. szk. 2020/21 oraz informacji o naszej społeczności na stronie szkoły (zakładki: Rekrutacja i Aktualności)  i szkolnym Facebooku. Przekazując Wam poniżej linki, zachęcamy do obejrzenia filmów zrealizowanych przez naszych uczniów:

  1. Link do strony I LO we Włoszczowie: http://www.1-lo.pl/ – zakładki:  Rekrutacja, Aktualności
  1. Link do Facebooka I LO we Włoszczowie:  https://www.facebook.com/I-LO-im-gen-Sikorskiego-we-W%C5%82oszczowie-148720698496855/
  1. Link do filmu Rekrutacja 2020 na YouTubie: https://www.youtube.com/watch?v=VfCV4Q1hnq8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2VFHgkIsOZObuYlMChgW-nqhHR45DBD7mfPQ-yHM_1PRsdxQ4FKBR1Hso
  1. Linki do filmików  rekrutacyjnych klas na Facebooku:
  1. Humanistyczna: https://www.facebook.com/148720698496855/videos/175106737132539/
  2. Biomedyczna: https://www.facebook.com/148720698496855/videos/2743318122558785/
  3. Matematyczno-przyrodnicza: https://www.facebook.com/148720698496855/videos/3854080251300461/
  4. Matematyczno-fizyczno-informatyczna: https://www.facebook.com/148720698496855/videos/727769964428524/

 

Zapraszamy do naszego liceum.

                                                       Bożena Kaczor, Dyrektor I LO we Włoszczowie