Rekrutacja do Zespołu Szkół Nr 2 we Włoszczowie

Drodzy Rodzice Ósmoklasistów

i Absolwenci klas ósmych!

 

Szczególna sytuacja, w jakiej znaleźliśmy się z powodu pandemii, spowodowała, że nie spotkamy się w na Dniach Otwartych w Zespole Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie.

 

W tym roku rekrutacja do II Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nr 1 w naszej szkole będzie odbywać się w następującej formie:

 

Link do filmu Rekrutacja 2020 na YouTubie: https://www.youtube.com/watch?v=2cRjtr30HZc&feature=youtu.be

 

Po zarejestrowaniu się na w/w portalu rekrutacyjnym należy wydrukować wypełniony wniosek, uzupełnić podpisy kandydata i Rodziców oraz dostarczyć wniosek do szkoły w jednej z następujących form:

  1. skan wypełnionego i podpisanego przez Kandydata i Rodziców wniosku oraz skan świadectwa wysyłamy na adres: rekrutacja@zsp2wloszczowa.pl

lub

  1. wypełniony i podpisany przez Kandydata i Rodziców wniosek i kopię świadectwa w zaklejonej kopercie wrzucamy odpowiednio do umieszczonej między dwojgiem drzwi wejściowych do szkoły urn z napisem Wnioski Kandydatów do Liceum lub Wnioski Kandydatów do Technikum.

 

  • od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r – uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty tak jak poprzednio

 

  • 12 sierpnia 2020r. godz. 12:00 – publikacja list kandydatów zakwalifikowanych

 

  • niezakwalifikowanych do szkoły

 

  • od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00 – Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia w sekretariacie szkoły oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

 

Dołączenie innych dokumentów: karta zdrowia, karta informacyjna otrzymana ze szkoły podstawowej należy odpowiednio zabezpieczyć ( np. w zaklejonej kopercie)

 

  • 19 sierpnia 2020r. godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Informacja o naszej ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2020/21 oraz informacje o naszej społeczności

znajdziesz na stronie szkoły: http://www.zsp2wloszczowa.pl

i szkolnym facebooku: https://pl-pl.facebook.com/ZSP2CzarnieckiWloszczowa/

 

 

Marek Ledwoch

dyrektor Zespołu Szkół Nr 2

im. Hetmana Stefana Czarnieckiego

we Włoszczowie