Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2021/22 odbędzie się 1 września 2021 r.

 

900 – Msza Św. w Kościele Parafialnym w Bebelnie

1000 – Spotkanie z uczniami i rodzicami/opiekunami prawnymi w Szkole Podstawowej w Bebelnie.

 

Podczas spotkania obowiązują wytyczne MEN, GS i MZ dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny.