„Sprzątanie świata – Polska 2020”

  Sprzątanie świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz (założycielka Fundacji Nasza Ziemia).

   „Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

 

W tym roku tematem przewodnimi jest: Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję.

 

     Jak pokazują badania, Polak na co dzień zużywa bardzo duże ilości plastiku. Jednorazowe torby na zakupy, plastikowe butelki, słomki, kubki… to tylko wierzchołek góry lodowej. A przecież możemy zastanowić się nad redukcją lub nawet zrezygnowaniem z niektórych plastikowych produktów, których używamy każdego dnia. Znikoma wydaje się też nasza wiedza na temat tego odpadu w ogóle, bo przecież nie chodzi o pozbycie się tego jakże cennego surowca, ale o jego recykling, a tym samym poprawną segregację naszych domowych śmieci.

    Do żółtych pojemników, przeznaczonych do recyklingu tworzyw sztucznych, wrzucamy puste, zgniecione plastikowe butelki (bez zakrętek), opakowania po jogurtach, margarynach, środkach czystości i kosmetykach, a także torebki foliowe, reklamówki itp. Nie wrzucamy do nich natomiast opakowań po środkach niebezpiecznych, opakowań po lekarstwach, smarach, farbach i olejach. Opakowania z tworzyw sztucznych nie muszą być dokładnie myte przed wyrzuceniem. Wystarczy je tylko opróżnić z zawartości.

 

  Akcja „Sprzątanie świata – Polska 2020” prowadzona jest w specyficznych warunkach, dlatego musieliśmy szczególnie zwracać uwagę na zachowanie reżimu sanitarnego. Z tego powodu uczniowie z klas I-III zajęli się tematem segregacji odpadów pracując w szkole. Przypomnieli jej zasady, wykonali prace plastyczne. Natomiast uczniowie klas starszych wyposażeni w worki i rękawiczki ruszyli w teren.

Klasa VIII w poniedziałek, podczas wycieczki rowerowej posprzątała las wzdłuż drogi Ludwinów – Wola Wiśniowa.

    Analizując ilość zebranych i posegregowanych odpadów okazało się, że wzrasta świadomość ekologiczna mieszkańców Bebelna, ponieważ zebranych zostało wyjątkowo mało worków: 2 żółte, 1 czarny oraz połowę zielonego i  niebieskiego.