XIV Gminny Konkurs Ortograficzny „Nie taki diabeł straszny…”

     W dniu 23.05.2019 r. w naszej szkole już po raz czternasty zorganizowany został Gminny Konkurs Ortograficzny pod hasłem „Nie taki diabeł straszny…”.

     Wzięli w nim udział  uczniowie z pięciu szkół z terenu Gminy Włoszczowa (z Bebelna, Czarncy, Konieczna i dwóch szkół włoszczowskich) wyłonieni podczas eliminacji wewnątrzszkolnych.

     Z tekstem dyktanda konkursowego podczas etapu finałowego zmagało się 14 uczestników.

     Prace oceniane były przez komisję w składzie: Izabela Ostrowska z Bebelna, Lidia Kobyłka z Czarncy, Dorota Wojciechowska z Konieczna, Elżbieta Piech ze SP nr 1 we Włoszczowie i Barbara Rydzek ze SP nr 2 we Włoszczowie..

     Pierwsze miejsce w tegorocznym konkursie zajęła Oliwia Peroń ze Szkoły Podstawowej nr 2 we Włoszczowie, – drugieAnna Gawron ze Szkoły Podstawowej nr 1 we Włoszczowie i Sandra Zawadzka z włoszczowskiej „dwójki”. Trzecie miejsce przypadło Paulinie Żołnierczyk ze Szkoły Podstawowej w Czarncy. Przyznane zostały dwa wyróżnienia – dla Miłosza Procha ze Szkoły Podstawowej nr 1 we Włoszczowie i Julii Pałgan z Konieczna.

     Fundatorami nagród byli Burmistrz Gminy Włoszczowa Grzegorz Dziubek oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Bebelnie „NASZE DZIECI W NASZEJ SZKOLE”. Wszystkim uczestnikom wręczone zostały  okolicznościowe dyplomy.

     Nagrody i dyplomy wręczyli uczestnikom Pan Jerzy Suliga – dyrektor Szkoły Podstawowej w Bebelnie oraz Pani Monika Kowalska – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Gminy Włoszczowa, reprezentująca Pana Burmistrza.

     Dziękujemy  za ufundowanie nagród na konkurs.