Akcja „Sprzątanie świata”

         Nasze przedszkolaki wzięły udział w 28 edycji  akcji „Sprzątanie świata” Polska 2021 pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”. Sprzątanie świata to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Udział w sprzątaniu poprzedzony został zajęciami dydaktycznymi przeprowadzonymi na ww. temat, które zainspirowały dzieci do działania mającego na celu dbanie o nasze najbliższe  środowisko. Dzieci dowiedziały się, jak  należy dbać o przyrodę, chronić ją by korzystać z jej uroków, a przede wszystkim  próbowały znaleźć odpowiedź na pytanie –  „Dlaczego nie należy śmiecić?” Następnie zaopatrzone w jednorazowe rękawiczki  i kolorowe worki udały się sprzątać najbliższą okolicę przedszkola. Udział naszych przedszkolaków w akcji „Sprzątanie świata” z pewnością przyczyni się do ukształtowania wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego oraz nawyku dbałości o nie.

This is the sidebar content, HTML is allowed.