Pan dyrektor informuje, że jest możliwość organizacji dodatkowych zajęć z języka angielskiego. Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z wychowawczyniami grup.