21 listopada po raz kolejny obchodziliśmy w naszym przedszkolu Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Ten dzień był okazją do rozmów na temat tego, jak być życzliwym, jak okazywać życzliwość w różnych sytuacjach np. w domu, w sklepie czy w przedszkolu. Stworzyliśmy z dziećmi Drzewo Życzliwości, a na każdym listku zapisane zostały pomysły dzieci jak być życzliwym. Okazało się, że dzieci doskonale wiedzą jak zachowuje się życzliwa osoba. Głośno wymieniały „magiczne słowa”, których trzeba używać. Następnie dzieci wykonały słoneczka, które podarowały swojemu życzliwemu koledze lub komuś z rodziny. Ten dzień przypomniał nam, że warto być życzliwym każdego dnia, nie tylko gdy o tym głośno mówimy.