W tym tygodniu dzieci z grupy „0” wzięły udział w zajęciach z  projektu edukacyjnego ,,Mały miś w świecie wielkiej literatury” pt. ,,Emocje w życiu codziennym”. Celem głównym projektu jest rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych u dzieci. Zajęcia te stymulują rozwój dzieci w zakresie umiejętności rozpoznawania, nazywania, różnicowania oraz wyrażania emocji, a także radzenia sobie z własnymi emocjami. Ponadto, wspomagają rozwój pozytywnych zachowań społecznych, nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji z innymi, a także kształtowania poczucia własnej wartości.

    Przedszkolaki słuchały opowiadań Anety Konefał „Zmisiowane opowiadania. Rozpoznaj emocje”. Uczestniczyły w zabawach ruchowych „Pokaż emocję swoją buzią”, „Podróż do krainy: złości, radości i smutku”. Poprzez zabawę uczyły się rozróżniania emocji i uczuć przyjemnych oraz nieprzyjemnych. Dzieci stworzyły własny „Kalendarz emocji”, wykonywały pracę plastyczną pt. „Strach” oraz   „ Mimika emocji”, odgrywały scenki sytuacyjne, a także bawiły się w „emocjonalne” kalambury.