9 października  w naszym przedszkolu została przeprowadzona próbna ewakuacja przeciwpożarowa przez strażaków z Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie. Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia oraz zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji. Wszystkie dzieci oraz pracownicy bardzo sprawnie i bezpiecznie opuścili budynek. Przed przedszkolem stał samochód ratowniczy Straży Pożarnej, który wzbudził w dzieciach wielki zachwyt. Po przeprowadzeniu ewakuacji strażacy zapoznali dzieci z wyposażeniem wozu strażackiego oraz powiedzieli kilka słów na temat swojej pracy. Po dzisiejszym dniu wszyscy chłopcy planują zostać strażakami.