1,5% podatku

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Bebelnie „NASZE DZIECI W NASZEJ SZKOLE” zachęca do przekazywania 1,5% podatku na rzecz stowarzyszenia.      Wypełniając deklarację za rok 2022 w rubryce „wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego” prosimy o wpisanie nr KRS 0000380417.     Każda złotówka przekazana przez Państwa zostanie przeznaczona na …

Czytaj więcej

Zawieszenie zajęć edukacyjnych

     Decyzją Ministra Edukacji Narodowej w dniach od 12 marca do 10 kwietnia 2020 r. zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w szkole są ZAWIESZONE.      RODZICU zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodreczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych.      Informujemy, że rodzicowi lub opiekunowi …

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA

Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji w Bebelnie „NASZE DZIECI W NASZEJ SZKOLE” zaprasza do złożenia ofert na zakup i dostawę książek do biblioteki Szkoły Podstawowej im. Wincentego Przybyszewskiego w Bebelnie, w ramach realizacji  „Narodowego  Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3„Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup …

Czytaj więcej