Zapytanie ofertowe – „Doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. W. Przybyszewskiego w Bebelnie”

OGŁOSZENIE „Doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. W. Przybyszewskiego w Bebelnie”   Informacje o ogłoszeniu Termin składania ofert: do dnia 2 maja 2018r. Nazwa Zamawiającego:  STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI W BEBELNIE „NASZE DZIECI W NASZEJ SZKOLE” z siedzibą Bebelno-Wieś 85, 29-100 Włoszczowa będący organem prowadzącym Szkołę Podstawową im. W. Przybyszewskiego w Bebelnie. Miejsce …

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe – Wykonanie i dostarczenie jednostronnych tablic informacyjnych/pamiątkowych

OGŁOSZENIE „Wykonanie i dostarczenie jednostronnych tablic informacyjnych/pamiątkowych w ramach projektu BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I DOPOSAŻENIE PRACOWNI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEBELNIE”   Informacje o ogłoszeniu Termin składania ofert: do dnia 30 kwietnia 2018r. Nazwa Zamawiającego: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI W BEBELNIE „NASZE DZIECI W NASZEJ SZKOLE” z siedzibą Bebelno-Wieś 85, 29-100 Włoszczowa będący organem …

Czytaj więcej

Zarządzenie 8/2018

Zarządzenie dotyczące powołania komisji do otwarcia ofert oraz dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert w postępowaniach przetargowych dotyczących realizacji projektu „Budowa boiska wielofunkcyjnego i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Bebelnie„.

Zapytanie ofertowe – Budowa boiska wielofunkcyjnego

OGŁOSZENIE „Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce o nr ewidencyjnym nr 549 położonej na terenie Szkoły Podstawowej w m. Bebelno” Informacje o ogłoszeniu Termin składania ofert: do dnia 25 kwietnia 2018r. Nazwa Zamawiającego:  STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI W BEBELNIE „NASZE DZIECI W NASZEJ SZKOLE” z siedzibą Bebelno-Wieś 85, 29-100 Włoszczowa będący organem prowadzącym Szkołę Podstawową …

Czytaj więcej