ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA

Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji w Bebelnie

„NASZE DZIECI W NASZEJ SZKOLE”

zaprasza do złożenia ofert

na zakup i dostawę książek do biblioteki Szkoły Podstawowej im. Wincentego Przybyszewskiego w Bebelnie, w ramach realizacji  „Narodowego  Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Priorytet 3„Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”

  1.  Zapytanie ofertowe.
  2.  Opis przedmiotu zamówienia.
  3.  Formularz oferty (pdf).
  4.  Formularz oferty (wersja edytowalna).
  5.  Oświadczenie o braku powiązań.
  6.  Projekt umowy.