Zawieszenie zajęć edukacyjnych

Znalezione obrazy dla zapytania: koronawirus infolinia

     Decyzją Ministra Edukacji Narodowej w dniach od 12 marca do 10 kwietnia 2020 r. zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w szkole są ZAWIESZONE.

     RODZICU zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodreczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych.

     Informujemy, że rodzicowi lub opiekunowi prawnemu dziecka w wieku do 8 lat przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje na stronie ZUS lub https://kuratorium.kielce.pl/42229/zus-dla-rodzicow-jest-gotowy-druk-o-dodatkowy-zasilek-opiekunczy/.

   Prosimy o przekazanie osobom, które będą opiekować się Państwa dzieckiem podstawowych informacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zawieszenie-zajec