80 LECIE SZKOŁY OTWARCIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

1 grudnia 2018 r. w Bebelnie świętowaliśmy 80 – lecie szkoły w rozumieniu jej siedziby ( budynku).
Przed rokiem 1938 dzieci i nauczyciele pracowali w bardzo trudnych warunkach, ponieważ pomieszczenia do prowadzenia zajęć były wynajmowane w prywatnych domach, często w znacznej odległości od siebie.
Świętowaliśmy 80 – lecie oddania do użytku budynku szkoły, a tym samym 80 rocznicę zakończenia tułaczki nauczycieli i uczniów.
Jak przystało na tak wspaniały jubileusz, dostojna jubilatka otrzymała piękny prezent -boisko wielofunkcyjne.
Przybyło wielu gości: Burmistrz Gminy Włoszczowa Grzegorz Dziubek, Przewodniczący Rady Gminy Włoszczowa Grzegorz Dudkiewicz, dyrektor Sławomir Owczarek, wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach Sławomir Krzysztofik, Komendant powiatowy Policji we Włoszczowie Mariusz Przyborowski, przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie Sławomir Smal.
Swoją obecnością zaszczycili nas emerytowani pracownicy (nauczyciele i pracownicy obsługi), nauczyciele pracujący przez pewien czas w Bebelnie, dyrektorzy sąsiednich szkół, osoby zaprzyjaźnione z naszą szkołą.
Uroczystość rozpoczęliśmy Mszą Św. o godz.1100. Nasza katechetka, pani Ewa Frej, dołożyła starań, by wspólna modlitwa wypadła uroczyście.
Po zakończeniu Mszy Św., wszyscy goście, pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice przy dźwiękach Orkiestry Dętej OSP Konieczno, na czele ze sztandarem, przemaszerowali do szkoły.
Ok. 1215 zaczęła się druga część uroczystości, którą poprowadził dyrektor Jerzy Suliga. Po powitaniu gości, wystąpili uczniowie, którzy w przygotowanym programie artystycznym, przybliżyli historię szkoły.
Goście mogli zabrać głos po występach uczniów.
Ok. godz.1400 uroczyście została przecięta wstęga i od tej chwili boisko wielofunkcyjne uważamy za otwarte.
Zaproszeni księża i jednocześnie celebransi Mszy Św. odprawionej wcześniej ( ks. prałat Tadeusz Pytel i proboszcz parafii Bebelno – Zenon Stępień), poświecili nowy obiekt.

Boisko wielofunkcyjne zostało wybudowane z funduszy unijnych. Stowarzyszenie prowadzące szkołę otrzymało dofinansowanie z RPOWŚ na lata 2014 – 2020, działanie 7.4., oś priorytetowa – Sprawne usługi publiczne, działanie – Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Ostatecznie dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wyniosło 507 747,96 zł. Stowarzyszenie otrzymało również dotację z Urzędu Gminy we Włoszczowie na wkład własny w kwocie 169 249,32 zł.
Ostatni punkt oficjalnej części – zwiedzanie szkoły, był szczególnie ważny dla tych spośród gości, którzy szkołę widzieli niekiedy kilkadziesiąt lat temu. Byli zgodni, że jest coraz piękniejsza wygląda młodziej niż wtedy, gdy widzieli ja ostatnim razem.
Na zakończenie uroczystości, wszyscy zaproszeni goście spotkali się w Domu Strażaka w Bebelnie, na obiedzie przygotowanym przez Radę Rodziców.

 

Link do relacji z uroczystości.