Akcja NIE DLA SMOGU!

        W listopadzie wzięliśmy udział w kampanii społecznej „NIE dla smogu”. W ramach akcji zorganizowane zostały lekcje do dyspozycji wychowawcy w klasach I-VII według przygotowanych przez Librus Synergia scenariuszy.

        Celem kampanii było uświadomienie uczniom czym jest smog i jak powstaje oraz że oddychanie skażonym powietrzem może mieć tragiczne skutki dla zdrowia. Uczniowie dowiedzieli się jak można zmniejszać zagrożenie dla organizmu wynikające z istnienia smogu, a także podawali propozycje działań zmniejszających zagrożenie smogiem. W czasie lekcji uczniowie pracowali indywidualnie i w grupach z zastosowaniem metod aktywizujących, wypełniali karty pracy, przeprowadzali doświadczenie pokazujące powstawanie smogu, korzystali z tablicy interaktywnej, wykonywali plakaty.

 Agnieszka Krawczyk