AKTYWNA TABLICA

 

       W naszej szkole jest realizowany Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

      Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Bebelnie „NASZE DZIECI W NASZEJ SZKOLE” złożyło wniosek, a następnie podpisało umowę ze Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty działającym w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego. W ramach wniosku zakupione zostały: tablica interaktywna wraz z projektorem ultrakrótkoogniskowe oraz interaktywny monitor dotykowy. Kwota wsparcia finansowego z budżetu państwa dla szkoły na zakup  pomocy dydaktycznych wynosi 14 000 zł.

      Zakupione pomoce dydaktyczne są cennym narzędziem aktywizującym uczniów do udziału w zajęciach. Promowanie szerokiego wykorzystania TIK przyczyni się do rozwinięcia kompetencji uczniów, wzmacniania kompetencji zawodowych nauczycieli, a w efekcie do poprawy jakości kształcenia.

Zapisz