Lekcje online w ramach projektu edukacyjnego BAKCYL

     W dniu 15 marca uczniowie klasy VI rozpoczęli udział w projekcie edukacyjnym Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży „BAKCYL”. Uczniowie wzięli udział w pierwszym 45-minutowym spotkaniu poprowadzonym przez wolontariusza – eksperta z sektora bankowego.

 

     Celem projektu jest podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu ekonomii, cyberbezpieczeństwa oraz inspirowanie świadomych działań i budowanie właściwych postaw w zakresie przedsiębiorczości. Projekt jest częścią jednego z największych programów pozaformalnej edukacji finansowej w Europie – „Bankowcy dla Edukacji”.

 

 Na lekcji online uczniowie zapoznali się z następującymi zagadnieniami:

 

1.Co to jest pieniądz?

  • zarys historii pieniądza: od wymiany towarów do pieniądza elektronicznego,
  • obrót pieniądza dzisiaj (formy płatności).

 

2. Przychody i wydatki w codziennym życiu:

  • dochody, czyli skąd mamy pieniądze,
  • wydatki: stałe, zmienne i opcjonalne.

 

3. Oszczędzanie, planowanie wydatków: budżet – ważne narzędzie w zarządzaniu finansami.

 

4. Zabezpieczenie na „czarną godzinę” – fundusz bezpieczeństwa.

 

     Podczas webinarium uczniowie odpowiadali na czacie na zadawane pytania. A na koniec spotkania musieli rozwiązać test, w formie gry MILIONERZY, podsumowujący przybliżone uczniom zagadnienia.

 

A po przebytej lekcji uczniowie będą:

  • doceniali znaczenie systematycznego oszczędzania,
  • zdawali sobie sprawę z celowości budowania „finansowej poduszki bezpieczeństwa”,
  • rozróżniali dochody i wydatki w życiu codziennym,
  • sporządzali prosty budżet z uwzględnieniem wydatków stałych i zmiennych oraz takich, z których można zrezygnować,
  • określali funkcje i formy pieniądza w gospodarce rynkowej,
  • wyjaśniali rolę zarządzania pieniędzmi w życiu codziennym oraz znaczenie oszczędzania.

 

#Bakcyl