Dzień Kryptologii

     Dzień Kryptologii to święto obchodzone 25 stycznia. Zostało ono ustanowione w 2007 roku przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

     Ustanowienie święta odbyło się w 75. rocznicę złamania szyfru niemieckiej maszyny kodującej Enigma, używanej komercyjnie w latach dwudziestych XX wieku. Czynu tego dokonali 14 grudnia 1932 roku trzej polscy matematycy i kryptolodzy, absolwenci Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Marian Rejewski, Jerzy Różycki oraz Henryk Zygalski, pracujący wówczas w Biurze Szyfrów Sztabu Głównego Wojska Polskiego.

     Dzień Kryptologii jest wyrazem hołdu trzem naukowcom i absolwentom UAM, którzy swoim osiągnięciem przyczynili się do późniejszych sukcesów aliantów w walce z hitlerowcami podczas II wojny światowej i tym samym do zmniejszenia liczby śmiertelnych ofiar.

 

    Ten dzień obchodzony był w naszej szkole 31 stycznia br. Uczniowie klas IV – VII własnoręcznie kodowali lub dekodowali wiadomości zapisane między innymi szyfrem Cezara, szyfrem ATBASH’a, szyframi harcerskimi (np. czekoladkowym). Rozwiązywali zagadki i zadania logiczne.

 

     Natomiast uczniowie klasy szóstej dodatkowo też świętowali ten dzień na lekcji matematyki. Zapoznali się z historią Dnia Kryptologii oraz rywalizując w grupach rozwiązywali zagadki, które doprowadziły ich do kodu, który otwierał KRYPTEKS. W nim zawarta był nagroda dla grupy, która prawidłowo rozwiązała zadania z szyfrowania i deszyfrowania wiadomości.

 

     Krypteks otworzyli: Szymon i Julia, ale na wyróżnienie zasłużyły również Kinga i Nicola, które pierwsze odgadły kod, ale Krypteks jak zaczarowany nie chciał otworzyć się w ich rękach.

 

     Uczniowie byli bardzo zaangażowani i wspaniale poradzili sobie z szyfrowaniem.