Ja w społeczeństwie. Jak zrozumieć świat?

    W tym roku szkolnym uczniowie klasy 5 sami zdecydowali jaki projekt w ramach Uniwersytetu Dzieci w Klasie chcą realizować. Wybrali rozwój kompetencji obywatelskich i społecznych: „Ja w społeczeństwie. Jak rozumieć świat?”. Podczas zajęć będą analizować takie wartości, jak: odpowiedzialność, tolerancja czy wsparcie innych. Rozwiną wrażliwość na potrzeby wspólnoty lokalnej oraz poznają powszechnie przyjęte zasady w społeczeństwie. Porozmawiają m.in. o kontekstach współczesnych migracji, czy demonstracji. Będą budować postawę świadomego uczestnictwa i twórczego zaangażowania w życie społeczne. 

       Zrealizowaliśmy już dwa tematy w ramach projektu: „Jak dbać o relacje z innymi?” oraz „Co to znaczy być odpowiedzialnym?”. Pierwszy temat nawiązywał do zagadnień realizowanych w klasie czwartej. Drugi realizowaliśmy na dwóch godzinach lekcyjnych.

     Zaczęliśmy od zabawy pod nazwą „Ślepiec”. Uczniowie mieli za zadanie przeprowadzić swoich kolegów, którzy mieli zasłonięte oczy z szatni, przez korytarz dolny, po schodach na piętro do naszej klasy. Wszyscy „przewodnicy” bardzo odpowiedzialnie podeszli do swojego zadania. Po dotarciu do klasy wymieniliśmy wrażenia. Następnie obejrzeliśmy film pt. „Czym jest odpowiedzialność?”. 

    Kolejnym etapem realizacji zajęć było tworzenie kręgów odpowiedzialności. Wybraliśmy problem do realizacji, który  dotyczył traktowania zwierząt przez ludzi. Ukazywaliśmy ten temat w różnych aspektach społecznych. Przeanalizowaliśmy go stosując metodę gronowego modelu zmian społecznych. Doszliśmy do wniosku, że wystarczy, żeby jedna osoba w określonej sytuacji zachowała się tak jak by chciała żeby zachowywali się inni i potrafiła pociągnąć za sobą do działania kolejne osoby, a wtedy „jednostka” może być początkiem wielkich zmian. Warto wziąć na siebie taką odpowiedzialność.