Jak dbać o poczucie własnej wartości?

 

Jak dbać o poczucie własnej wartości? – to kolejny temat z cyklu „Ja w relacjach. Jak rozumieć siebie i innych?”

Na tych zajęciach uczniowie klasy 6 zastanawiali się „co to jest poczucie własnej wartości?” i jak można je wzmacniać. Pracowaliśmy wykorzystując metody aktywizujące, które bardzo angażują wszystkich uczniów. Analizowaliśmy swoje mocne i słabe strony. Obejrzeliśmy film „Jak oswoić wewnętrznego krytyka?”

      Prawdziwie, zdrowe poczucie własnej wartości rodzi się w działaniu. Podejmowanie wyzwań, osiąganie sukcesów i radzenie sobie z przeciwnościami sprawia, że nabieramy zaufania do siebie. Działanie w atmosferze akceptacji, szacunku i życzliwości pozwala przeżywać życie w bezpiecznych warunkach. Akceptacja siebie pozwala czuć zadowolenie i radość w sytuacji sukcesu, ale też rozczarowanie i smutek w sytuacji porażki.

      Większa liczba okazji do działania, bogaty zbiór doświadczeń oraz grono wspierających, współpracujących ludzi zwiększają szansę na wysokie i stabilne poczucie własnej wartości a także – po prostu – na szczęśliwe i spełnione życie.