Jak dbać o swoje granice?

     Dziś po dłuższej przerwie uczniowie klasy 6 wrócili do realizacji Projektu Uniwersytetu Dzieci w Klasie. Tym razem poruszyliśmy zagadnienie: Jak dbać o swoje granice? Uczniowie zastanawiali się od czego zależy dystans między ludźmi oraz poznali typy granic.

 

       Wykonaliśmy także ćwiczenie pod nazwą „kręgi bliskości”, które uświadomiło dzieciom, kto jest im najbliższy, bliski, kto tylko znajomy, a kto nieznajomy. Ta wiedza pozwala dzieciom na  wzrost poczucia ich bezpieczeństwa oraz rozpoznanie więzi jakie łączą ich z osobami najbliższymi. 

 

     Każdy uczeń otrzymał także kartę pracy z narysowaną postacią człowieka i musiał narysować  i opisać emocje – odczucia, których może doświadczać człowiek w momencie, w którym przekraczane są jego granice. 

 

       Na koniec dzieci dowiedziały się jak sobie radzić, gdy ktoś przekracza ich granice. Omówiliśmy metodę FUKO:

  • Fakty – przekroczenie granicy,
  • Uczucia – odczucia związane z przekroczeniem granicy,
  • Konsekwencje – czym może skutkować przekraczanie granicy,
  • Oczekiwania – jakie mam oczekiwania wobec osoby, która przekracza granicę.

   Metoda ta służy do przeprowadzenia asertywnego i skutecznego dialogu z poszanowaniem własnych i cudzych odczuć. Pozwala także na przedstawienie informacji zwrotnej. 

 

       Przekraczać można zarówno granice fizyczne drugiego człowieka np. podchodząc zbyt blisko, jak również granice emocjonalne, czyli lekceważąc lub poniżając drugą osobę.  Naruszenie granic zmusza nas do znalezienia się w sytuacji, w której nie chcemy się znaleźć. Ewidentnie przekraczanie granic można określić jako formę przemocy i agresji  co negatywnie wpływa na nasze samopoczucie i poczucie bezpieczeństwa. Dlatego warto jest znać metody stawiania granic, gdyż każda osoba ma prawo do asertywnego określania swoich granic.