Jak ukryć emocje w filiżance?

 

Uczniowie klasy czwartej powoli zbliżają się do końca realizacji projektu w ramach Uniwersytetu Dzieci w Klasie. Już szósta lekcja z ośmiu za nami. 

 

    Dziś staraliśmy się uświadomić sobie jak powstają emocje i uczyliśmy się jak przeżywać je w codziennym życiu. Nasz cel realizowaliśmy poprzez udział w różnych ćwiczeniach aktywizujących.

    Zaczęliśmy tradycyjnie od obejrzenia filmu i dyskusji na jego temat. Następnie rozmawialiśmy o  przedmiotach, które mają dla nas duże znaczenie emocjonalne. Dzieci opowiadały najczęściej o rzeczach przywiezionych z wakacji lub z innych podróży, bądź pamiątkach rodzinnych.

    Kolejnym punktem (w nawiązaniu do filmu i rodzajów emocji poznawanych na poprzednich zajęciach) było wykonanie przez dzieci z papieru kolorowego symbolicznych filiżanek, miały one barwą utożsamiać sześć podstawowych emocji. Ustawiliśmy je na stolikach, przykrytych obrusami. Później dzieci wylosowały sobie po trzy karteczki z sytuacjami z życia codziennego, które będąc przy danym stoliku musiały odpowiednio zaprezentować wyrażając odpowiednie emocje, np.: z radością, smutkiem, czy zniecierpliwieniem. Przy każdym stoliku można było rozmawiać tylko w takim tonie jaki nadawał kolor filiżanek. Gdy wszyscy się zaprezentowali dochodziło do zmiany stolika. Dzieci same mogły doświadczyć, że każdy człowiek może różnie przeżywać tą samą sytuację.

       Na koniec uczniowie opowiedzieli o swoich odczuciach wyrażania emocji w zależności od koloru filiżanki, przy którym stoliku było im najłatwiej lub najtrudniej wyrażać emocje. 

      Dzisiejsze zajęcia podobnie jak wszystkie poprzednie bardzo angażowały uczniów do pracy. Wszyscy byli aktywni i z ciekawością odkrywali i realizowali poszczególne etapy lekcji, ucząc się  m.in. jak kontrolować emocje w rozmowach z innymi ludźmi, jak wyrażać emocje, by nie mieć problemów z  komunikacją w grupie.

     Radzenie sobie z emocjami, pomimo że jest procesem trudnym i wymagającym dużej umiejętności samokontroli, może być zdeterminowane chęcią nawiązywania przyjaźni czy zdobycia pozycji w grupie rówieśniczej.