Kompetencje na szóstkę!

Uczniowie klasy V biorą udział w programie „Kompetencje na szóstkę II”. Na lekcjach z wychowawcą pracują według scenariuszy, które:

  • rozwijają kompetencje społeczne uczniów (kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość),
  • kształcą ich umiejętność krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania,
  • zapewniają uczniom wszechstronny rozwój osobowy i społeczny (komunikacja i współpraca w grupie, nawiązywanie relacji, planowanie i realizacja wspólnego projektu, dzielenie się zadaniami),
  • rozbudzają i zaspokajają naturalną ciekawość poznawczą uczniów.

W czasie czterech lekcji uczniowie przygotowują się do pracy projektowej. Trenują umiejętność współpracy w grupie, a także poznają kluczowe etapy pracy projektowej. Tworzą koncepcję różnych projektów.

W listopadzie został zrealizowany scenariusz: „Jakie są moje talenty i mocne strony?”, w grudniu „Dlaczego czasem lepiej w drużynie?” , a w styczniu/marcu będziemy poznawać pracę metodą projektu.

Udział w programie kończy się konkursem na realizację własnego projektu.

Agnieszka Krawczyk