Konkurs fotograficzny na wakacje!!!!

Ogólnopolski konkurs fotograficzny

„TAJEMNICE LASU”

 

 1. Konkurs fotograficzny „Tajemnice Lasu” jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego z siedzibą w Kielcach oraz Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu.
 2. Celem konkursu jest pokazanie bogactwa przyrodniczego lasów, w szczególności Puszczy Świętokrzyskiej leżącej na terenie Nadleśnictw: Daleszyce, Kielce, Łagów, Suchedniów, Zagnańsk oraz w części Nadleśnictwa Skarżysko oraz pozostałych terenów lasów nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu. Las pełni ważną rolę w życiu ludzi i zwierząt, dlatego też poprzez ten konkurs przypominamy społeczeństwu o tym, że lasy są naszym dobrem narodowym i należy o nie dbać. Zdjęcia konkursowe będą mogły przedstawiać zarówno florę jak i faunę oraz wyjątkowe, bogate i różnorodne przyrodniczo krajobrazy lasów województwa.

 • Warunki udziału w Konkursie

 1. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich fotografujących.
 2. Tematyka prac jest związana z tytułem konkursu.
 3. Na konkurs będą przyjmowane prace nowe, które nie były wcześniej opublikowane.
 4. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie do 6
 5. Prace na konkurs będą przyjmowane wyłącznie w formie zapisu cyfrowego na płytach CD lub DVD.
 6. Oczekiwania dotyczące prac zgłaszanych na konkurs:
 7. długość krótszego boku musi mieć minimum 2250 pikseli,
 8. prace muszą posiadać proporcje boków 3 : 4,
 9. fotografie nie mogą być powiększane cyfrowo,
 10. akceptowane formaty plików to: TIFF, JPG,
 11. tryb koloru pliku: RGB 8 bitów na kanał, profil RGB,
 12. nazwa pliku powinna zawierać godło autora i jednocyfrowy numer fotografii (również w przypadku przesłania tylko jednej pracy) oraz ewentualnie tytuł, wg wzoru: godło, numer lub numer i tytuł.
 13. Uczestnikowi konkursu przysługuje tylko jedno zgłoszenie.
 14. Zgłaszający zdjęcie do Konkursu uczestnik:
 • oświadcza, że zdjęcie nie narusza praw lub dóbr osobistych osób trzecich, jest wolne od wad prawnych a jego treść jest zgodna  z obowiązującym prawem,
 • udziela Organizatorowi bezpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie ze zdjęcia w zakresie niezbędnym do jego publikacji w serwisach WWW, mediach społecznościowychoraz prasie w celach promocyjnych,
 • zezwala Organizatorowi na wykonywanie praw zależnych od zdjęcia w zakresie niezbędnym do publikacji w kalendarzu, serwisie internetowym, mediach społecznościowych  oraz publikacjach związanych z promocją Konkursu; z podaniem autora zdjęć.
 1. Zdjęcia zgłaszane do Konkursu nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem lub zasadami współżycia społecznego, w szczególności wulgarnych, obscenicznych, propagujących przemoc, nienawiść rasową lub religijną.
 2. Zdjęcia należy składać w szkole do 12 października 2018r!!!