Konstytucja 3 Maja

W dniu 2 maja uczniowie klasy siódmej (wspomagani przez chórek składający się z uczniów klasy czwartej) przedstawili swoim kolegom uroczystą akademię z okazji 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wierszem i piosenką ukazali drogi do uchwalenia tego tak ważnego dokumentu, który był pierwszą w Europie ustawą zasadniczą.

„Rocznica”

Trzeci Maja radością wiosenną

wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał,

Sztandarami biało – czerwonymi

umaiła się Rzeczpospolita

Umaiły się też pierwszym kwieciem

łąki, pola i w ogrodach drzewa,

Maj się pieśnią zwycięskiej wiosny

Zgodnym chórem z ludźmi rozśpiewał.

Rozpłynęła się już pieśń radosna

głośnym echem po ojczystym kraju,

– Witaj, witaj Majowa Rocznico,

pamiętny Trzeci Maju.

Stanisław Aleksandrzak