Korowód Niepodległości

       W dniu 20 listopada w Domu Kultury we Włoszczowie odbył się Korowód Niepodległości, który otworzyła pani wojewoda Agata Wojtyszek i pan vice kurator Tomasz Pleban. To patriotyczne spotkanie odbyło się w ramach obchodów 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Głównym celem akcji skierowanej do dzieci i młodzieży, jest kształtowanie miłości do ojczyzny. Podczas spotkania były zorganizowane wystawy m.in. przez Muzeum im. Orła Białego ze Skarżyska Kamiennej, prelekcja historyczna, pokazy grup rekonstrukcji historycznych, patriotyczne zabawy. Każdy z uczestników otrzymał specjalnie przygotowane „Elementarze Młodego Patrioty”. Naszą szkołę w Korowodzie reprezentowała grupa dwudziestu uczniów, przede wszystkim przedstawicieli samorządów klasowych i Samorządu Uczniowskiego.