Photon’iki – pierwsze spotkania

     W tym roku nasza szkoła zakupiła szereg pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości, którego celem jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

     W ramach „Laboratoriów Przyszłości” organ prowadzący szkołę – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Bebelnie „Nasze Dzieci w Naszej Szkole” – otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 30 tys. złotych.

     Jedną z takich pomocy są roboty PHOTON EDU, z którymi uczniowie klas 4- 8 mieli pierwsze spotkanie. Na lekcjach uczniowie poznali podstawowe funkcje robocika i jeden z interfejsów do jego obsługi.