Deprecated: stripos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /home/virt1050/domains/zpobebelno.edu.pl/public_html/wp-includes/functions.wp-styles.php on line 90

Plan Lekcji

ważny od 13 lutego 2023 r.

 

DzieńLp.Klasa IKlasa IIKlasa IIIKlasa IVKlasa VKlasa VIKlasa VIII
Pon

1.ed. inf.w – fw – ftechnikamatematykaj. polskihistoria
2. ed. w.  ed. w. ed. w.matematykaj. angielskihistoriaj. polski
3. ed. w.ed. w.ed. w.przyrodaj. polskij. angielskimatematyka
4.ed. w.ed. w.ed. inf.j. polskihistoriareligiaj. angielski
5.zdwj. ang.religiaw – fw – fmuzykafizyka
6.religia zrzwos
7.    religia
8.     rew.
Wt

1.w – freligiaj. ang.j. polskitechnikabiologiaj. niemiecki
2.religiaed. w.ed. w. j. angielskimatematykatechnikaj. polski
3.ed. w.ed. w.ed. w.religiaj. polskimatematykawos
4.ed. w.ed. w.ed. w.historiaj. angielskij. polskimatematyka
5. ed. w.zrzzrzmatematykageografiaw – fbiologia
6.zaj. log. gr. I rew.informatykaw – f
7.     informatyka
Śr

1.ed. w.w – fw – fmuzykabiologia j. polskimatematyka
2. ed. w. ed. w.ed. w. j. polskimatematyka j. angielskigeografia
3. ed. w. ed. w. ed. w.matematykaj. polskigeografiaj. angielski
4.j. ang. zdwed. w.przyrodamuzykaw – fj. polski
5.zaj. log.zaj. log. w – fw – fmatematykachemia
6.    plastykaw – f
7.     zrz
8.     rew.
Czw

1.ed. w.ed. w.ed. w.j. polskij. angielskiw – fj. niemiecki
2.ed. w.ed. w.ed. w.j. angielskihistoriamatematykaj. polski
3. ed. w.ed. w.ed. w.matematykaj. polskij. angielskiw – f
4.w – freligiaj. angielskiplastykamatematykaj. polskihistoria
5.zrzw – fw – finformatykaplastykahistoriareligia
6.zaj. log. gr. II   w – fw – fwdżfizyka
7.     wdż
Pt1.ed. w.ed. inf.ed. w.j. polskireligiaw – fchemia
2. ed. w.ed. w. ed. w.zaj. wych.j. polskireligiaj. angielski
3. j. ang.ed. w.ed. w.religiazaj. wych.matematykaj. polski
4.w – fed. w.religiaj. angielskiinformatykaj. polskiebd
5. religiaj. ang.zdww – fw – f zaj. wych.matematyka
6.    j. angielskizaj. log.w – f
7.     zaj. wych.