Projekt FitSchool w naszej szkole

     

W tym roku szkolnym rozpoczęliśmy realizację projektu FitSchool, którego głównym celem jest umacnianie potencjału zdrowia dzieci poprzez zwiększenie poziomu aktywności fizycznej. Jest to innowacyjny projekt, kompleksowo uwzględniającym potrzeby zdrowotne i rozwojowe dzieci, w szczególności kształtowanie wydolności fizycznej jako narzędzia profilaktyki chorób cywilizacyjnych. 

         Podstawową przesłanką powstania projektu jest zidentyfikowana potrzeba zwiększenia poziomu aktywności fizycznej o charakterze tlenowym u dzieci. Druga przesłanka natomiast wpisuje się w proces zmian technologicznych, które można zaobserwować w systemie edukacji. 

      Trwające 30 minut treningi są zajęciami aktywności fizycznej o umiarkowanej i średniej intensywności.  Zasadniczym zadaniem  jest obciążanie wysiłkiem organizmu dziecka (do wyraźnych oznak zmęczenia) celem poprawy sprawności krążeniowo-oddechowej. Treningi 30 min oparte są na jednolitym planie obciążeń  wysiłkowych zgodnych z rekomendacjami WHO. Możemy prowadzić także 3-min. treningi  aktywności fizycznej w formie śródlekcyjnych “PRZERW DLA MÓZGU”.

          W ramach projektu realizowane są cztery kluczowe zadania:

  • Promocja dostosowania infrastruktury szkolnej do technologicznych możliwości realizacji nowych form zajęć aktywności fizycznej w środowisku nauczania.
  • Promocja dokonania systemowych zmian organizacji zajęć ruchowych dla dzieci w kierunku uwzględnienia kluczowych potrzeb zdrowotnych.
  • Promocja reorientacji roli nauczyciela prowadzącego zajęcia aktywności fizycznej w placówce oświatowej.
  • Wdrożenie innowacyjnych narzędzi teleinformatycznych dla nauczycieli w formie platformy FitSchool.

       Zajęcia FitSchool są doskonałym uzupełnieniem aktywności na lekcjach wychowania fizycznego. Wymagają ciągłego ruchu i skupienia się na prawidłowym wykonywaniu ćwiczeń w określonym rytmie. Ponad to są nowością dla uczniów i przez to podnoszą atrakcyjność pracy na lekcji.