SPRZĄTANIE ŚWIATA

  Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Od 1994 roku, w trzeci weekend września prowadzone są działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling.

     Nasi uczniowie jak co roku, tak i w tym włączyli się w Akcję „Sprzątanie świata”. Z workami udaliśmy się w różne części Bebelna, a uczniowie klasy VII sprzątali las wzdłuż drogi na Kąty. W Bebelnie uzbieraliśmy pięć worków odpadów. Do lasu zabraliśmy sześć worków i wszystkie zapełniliśmy. Niestety, ale to był tylko mały ułamek tego co można było zebrać. Powinniśmy wszyscy wziąć sobie do serca hasło tegorocznej edycji: „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!”