„Trzymaj formę!”

         Nasza szkoła bierze udział w realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”, który współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. Celem programu „Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

      O naszym udziale w projekcie powiadomieni zostali rodzice na wywiadówce szkolnej. Realizując jego poszczególne etapy uczniowie otrzymali ulotki dotyczące zdrowego stylu życia. Zostali zapoznani z aktualną Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej, która pokazuje, że nie tylko powinniśmy zwracać uwagę na właściwe odżywianie, ale również aktywność ruchowa musi odgrywać bardzo ważną rolę w naszym codziennym życiu.

         W czasie ferii zimowych (w czwartek – 15 lutego) zorganizowaliśmy podsumowanie wspomnianego projektu. Uczniowie wykonali i zaprezentowali plakaty pod hasłem „Trzymaj formę!”, opracowali jadłospisy w oparciu o zasady zdrowego żywienia związane z Piramidą Zdrowego Żywienia. Zwieńczeniem projektu było sporządzenie dla siebie (z zachowaniem zasad higieny) zdrowego posiłku (do wyboru: śniadanie, drugie śniadanie, podwieczorek lub kolacja) z artykułów, które zostały przygotowane w formie „szwedzkiego stołu”. Do udziału w tym ostatnim punkcie projektu zostali zaproszeni wszyscy uczniowie naszej szkoły i wszyscy doskonale z nim sobie poradzili, przygotowując wyborne posiłki. Należy także szczególnie wyróżnić naszych najmłodszych uczniów, którzy opracowali wzorowy jadłospis oraz wyśmienite drugie śniadanie. Na podsumowanie dnia udaliśmy się na salę gimnastyczną.

Mamy nadzieję, iż udział naszych uczniów w programie „Trzymaj formę!” uświadomił im, że codzienna aktywność fizyczna i odpowiednia dieta są kluczem do zdrowia!